Za bioplast je vo všeobecnosti považovaný všetok materiál, ktorý je buď biodegradovateľný, alebo vyrobený z obnoviteľných zdrojov. Obidve podmienky môžu, ale nemusia byť splnené súčasne.

Bioplast vyzerá na prvý pohľad (aj dotyk) rovnako ako bežné plastické látky. Takisto má aj rovnaké vlastnosti, ako napr. tvrdosť, pružnosť, ohybnosť, odolnosť. Od klasických plastov sa líši tým, že väčšinu z nich je možné biologicky degradovať, vďaka čomu nepredstavuje ekologickú záťaž.

 

Ekologické benefity bioplastov:

-cca 79-90% nižšia produkcia CO2 pri výrobe v porovnaní s umelými hmotami (PET/PS)

-cca 50% nižšia spotreba energií z neobnoviteľných zdrojov (uhlie, jadro, ropa)

-rastlinný materiál

Označenie biodegradovateľný plast vždy neznamená, že je aj kompostovateľný. Kompostovateľné plasty sú podskupinou biodegradovateľných plastov a sú biologicky rozložiteľné za podmienok kompostovania v priemyselnej kompostárni. Tá sa líši od domáceho kompostovania najmä stabilnejším prostredím, takže degradácia prebieha rýchlejšie. Niektorí výrobcovia ponúkajú tiež vlastný program recyklácie. Bioplasty nepatria do triedeného odpadu k bežným plastom.

Vlastnosti bioplastov

Vlastnosti bioplastov možno modifikovať prídavkom stabilizátorov, zmäkčovadiel, pigmentov, rozličných plnív a iných látok. Z hľadiska biodegradovateľných plastov je dôležité, aby všetky tieto aditíva boli tiež biodegradovateľné. Normy pre kompostovateľné plasty vyžadujú, aby sa testovali všetky prísady (ako aj ďalšie komponenty, ktoré sa použijú pri výrobe konečného produktu, napr. farbivá) s cieľom overiť, či nemajú negatívny vplyv na kompost.

Na konci procesu biodegradácie sa bioplast mení na látky bežne sa vyskytujúce v prírode. Výsledkom sú prírodné produkty, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Bioplasty majú potenciál pomôcť znížiť závislosť na rope.

Tak ako by mala byť separácia samozrejmosťou pri nakladaní s bežným plastovým odpadom, ani bioplasty nemožno voľne zahadzovať v prírode. Najekologickejšie riešenie likvidácie bioplastového materiálu je recyklácia. Keď sa však bioplasty do prostredia dostanú omylom, alebo nepozornosťou, nespôsobia také škody, ako je to v prípade bežných plastov.

Výhodou bioplastov je, že sa rozkladajú na prírodné zložky a nevyžadujú oddelený zber alebo iný spôsob konečného zneškodnenia (skládkovanie, alebo spaľovanie), ako je tomu v prípade konvenčných plastov. Prirodzená degradácia umožní, aby sa bioplasty začlenili do prírodného kolobehu.

Vo väčšine prípadov gastro obalov a riadov z bioplastu je uvedený ako materiál PLA plast. Vyrábajú sa z neho napr. jednorazové poháre a kelímky na šaláty. Niektoré sú vyrobené z Bio-PE materiálu, čiže na báze prírodných škrobov. Tieto však nie sú kompostovateľné.

Príbory a vrchnáky na kelímky, ktoré sú určené na teplé jedlá, sú vyrobené z kryštalizovaného bioplastu (CPLA). Je to špeciálne upravený PLA materiál, ktorý má vysokú teplotnú odolnosť a pevnosť.

Použité zdroje:

www.bio-plastics.org
www.plastice.org