Viete ako správne triediť kuchynský bioodpad?

Od 1. januára 2021 vstúpila do platnosti novela zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., ktorá okrem iného prináša samosprávam povinnosť triedenia a zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Viete čo presne to pre nás spotrebiteľov znamená a čo všetko patrí do zberných nádob na to určených?

Tak ako sme doteraz triedili plasty, papier, kovy či sklo, budeme odteraz musieť triediť aj biologický odpad, ktorý nám vznikne v domácnosti. Cieľom tohto opatrenia je eliminovať a odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. K jednotlivým farebným zberným nádobám by tak mal od nového roka pribudnúť ďalší – hnedý kontajner.

Ministerstvo životného prostredia SR sa však nakoniec rozhodlo dať mestám a obciam ešte čas do konca júna, aby sa stihli na to pripraviť. Niektoré zo samospráv dostali dokonca výnimky, mesto Prešov bude mať povinnosť triediť kuchynský bioodpad až od roku 2022 a mestá Bratislava a Košice až od roku 2023. Dôvodom je skutočnosť, že tieto samosprávy odvážajú odpad do spaľovní. 

Hnedé nádoby verzus „vedierkový zber“

Spôsob zberu kuchynského bioodpadu sa bude líšiť podľa typu bytovej výstavby. Pre obce kde prevažuje zástavba rodinných domov, je vhodný takzvaný „vedierkový zber“ – obyvatelia by mali dostať vedrá s objemom od 7 do 25 litrov a tiež kompostovateľné vrecká na primárne separovanie. Takto naplnené vrecká potom obyvatelia pripravia pred dom na odvoz. V prípade komplexnej bytovej výstavby by mali pribudnúť pri štandardnom zberovom mieste hnedé zberné nádoby

VEDELI STE, že na 1 Slováka pripadá v priemere 100 kilogramov potravinového odpadu ročne?

Separácia kuchynského biologického odpadu si vyžaduje väčšiu obozretnosť v porovnaní s bioodpadom pri záhradnom kompostovaní

Viacerí tak často riešia dilemu, čo všetko z domácnosti možno vyhodiť do nádob určených na kuchynský bioodpad. Aby ste sa v tom vedeli lepšie zorientovať, pripravili sme prehľad toho, čo tam patrí a čo naopak zase nie.

Do kuchynského bioodpadu môžete vyhodiť:

 • všetky rastlinné zvyšky (z ovocia a zeleniny), ktoré vám vzniknú pri príprave jedál
  zvyšky varenej stravy
 • mäso, ryby
 • mliečne výrobky
 • potraviny po záručnej lehote
 • zvädnuté kvety a rastliny
 • vaječné škrupiny (je potrebné ich najprv rozdrviť)
 • kávovú usadeninu
 • čajové vrecúška (treba však odstrániť kovovú spinku)
 • starý chlieb a pečivo
 • použité vreckovky a servítky
 • papier znečistený potravinami (ktorý už nie je vhodný na tvorbu recyklovaného papiera)

Čo do bioodadu nepatrí:

 • plastové sáčky, plienky
 • popol z uhlia
 • cigaretové ohorky
 • triedené zložky odpadu (papier, sklo, kov, plasty, textil)
 • lieky
 • farby a nebezpečné chemické látky
 • guma, polystyrén
 • vlasy
 • stavebné materiály a suť
 • zmiešaný komunálny odpad
 • výkaly domácich zvierat
 • uhynuté zvieratá

* Poznámka – podmienky zberu sa môžu líšiť a to v dôsledku toho, že každá samospráva má zber kuchynského bioodpadu vo vlastnej réžii. Preto je dobré informovať sa na stránke vášho mesta či obce o presných podmienkach zberu. 

Na triedenie kuchynského bioodpadu je potrebné používať len biologicky rozložiteľné vrecká

V súčasnosti existujú dve alternatívypapierové vrecia na odpad alebo vrecia z bioplastu, ktoré majú dobrú nosnosť a sú úplne kompostovateľné. Niektoré mestá a obce ich dokonca rozdávali svojim obyvateľom ako súčasť štartovacích balíčkov spolu s košíkmi na kuchynský bioodpad a návodom ako správne triediť.

Tieto kompostovateľné vrecká sa dajú kompostovať aj v bežnom prostredí. V ponuke firmy Bionela nájdete vrecia na odpad v rôznych objemoch od 10L po 140L. Všetky sú certifikované ako kompostovateľné (podľa normy EN 13432), čo zaručuje, že nejde napríklad o oxodegradovateľné vrecia, ktoré sú obrovskou záťažou pre životné prostredie a sú často propagované ako kompostovateľné.

O problematike oxodegradovateľných vreciek sa dočítate v našom článku: Sú rozložiteľné tašky skutočne rozložiteľné?

Ak použijete vrecko, ktoré nie je kompostovateľné, znehodnotíte tým celý biologicky rozložiteľný odpad

Je dosť pravdepodobné, že k takýmto situáciám bude dochádzať spočiatku pomerne často. Dôvodom je fakt, že na trhu sa nachádza množstvo produktov, ktoré sú označované ako „rozložiteľné.“ Bežný spotrebiteľ nerozpozná, či ide o skutočne kompostovateľné vrecko, alebo len o obyčajný plastový materiál, ktorý je označený ako „eko.“ Pravda je taká, že tam sa jeho súvis s ekológiou hneď aj končí. Toto je, žiaľ, chyba našej legislatívy. Pri týchto materiáloch je len jediné riešenie – nevyrábať, nepoužívať.

Špeciálny kôš na bioodpad je skvelým pomocníkom do každej domácnosti. V kombinácii s kompostovateľnými vreckami zamedzuje tvorbe zápachu vďaka technológii odparovania vlhkosti a následného vysušenia odpadu.

Aké je ďalšie využitie kuchynského bioodpadu

Takto správne vytriedený kuchynský bioodpad následne poputuje do priemyselných kompostární. V prvom kroku kompostovania sa z vyzbieraného kuchynského odpadu najprv zneutralizujú škodlivé látky, následne sa z neho pripraví prírodný kompost, ktorý obsahuje množstvo prírodných živín a minerálnych látok, ktorý sa ďalej zapracováva do poľnohospodárskej pôdy na jej skvalitnenie.

Zhodnocovanie a zúžitkovanie kuchynského bioodpadu sa tiež môže využívať na výrobu tepla a elektrickej energie. Tento proces prebieha v bioplynových staniciach.

Páčil sa vám náš článok? Pošlite ho ďalej svojim priateľom a známym 🙂


Pridaj komentár