Zorientujte sa v eko terminológii

V poslednej dobe sú čoraz častejšie skloňované slová ako recyklovaný, kompostovateľný či biodegradovateľný. Čo presne tieto pojmy znamenajú?

S blížiacim sa termínom zákazu používania jednorazových plastových riadov v štátoch Európskej únie čoraz viac ľudí rieši otázku ich nahradenia vhodnými ekologickými alternatívami. Jednotlivé druhy takýchto obalov bývajú často označované ako recyklovateľné, kompostovateľné či biodegradovateľné. Terminológia môže byť často mätúca, preto vám chceme jednoducho a stručne priblížiť ich význam.

 

Recyklovateľný

Každý, komu nie je ekologické cítenie cudzie, má rád slovo recyklovateľný. Skutočnosť je taká, že použité jednorazové obaly nemôžu byť zrecyklované. Na recykláciu je možné použiť dôkladne vyseparovaný suchý papier a tiež použité PET fľaše a plechovky.

Použité gastro obaly sú väčšinou zmesou papiera a plastu. Okrem toho, sú kontaminované jedlom, preto nie sú vhodné pre recyklačný proces a končia na skládkach alebo v spaľovni. Naopak, pri kompostovateľných gastro riadoch nie je kontaminácia jedlom žiadny problém, je dokonca žiadúca v procese kompostovania.

Biodegradovateľný

Biodegradovateľnosť znamená, že sa niečo v prírode prirodzene rozloží, čo ale môže trvať dlhé roky. Samotné slovo biodegradovateľný nám teda nepovie veľa o trvaní procesu rozkladu. Napríklad také drevo je biodegradovateľné, ale drevený zrub stojí celé roky.

Ak je teda niečo označené ako biodegradovateľné, nemusí to byť automaticky rozložiteľné v podmienkach priemyselného kompostovania. Navyše, ak je niečo označené ako rozložiteľné, nemusí to byť bio-rozložiteľné. Môže to byť stále plast, ktorý sa rozloží na tzv. plastový prach.

Kompostovateľné = biodegradovateľné do 12 týždňov

Ak je výrobok označený ako kompostovateľný, znamená to, že sa rozloží do 12-tich týždňov a je vhodný na spracovanie v priemyselnej kompostárni, elektrickom kompostéri, alebo bioplynovej stanici.

Priemyselné kompostovanie poskytuje optimálnu kombináciu mikróbov, vlhkosti a tepla. Kompostovateľné riady tak namiesto popolčeka zo spaľovní vytvárajú výživný kompost, ktorý pomáha rastlinám rásť.

Uzatvorenie slučky CO2

V našom predchádzajúcom článku sme písali o rozdiele medzi oxidom uhličitým, vytvoreným spaľovaním ropných produktov, a oxidom uhličitým, ktorý vzniká pri biodegradácii. Okrem toho, že používaním kompostovateľných riadov dochádza k uzatvoreniu CO2 slučky v prírode, je tiež dôležité odkloniť čo najväčšie množstvo odpadu zo skládok.

Uzavretie CO2 slučky - kompostovateľné riady


NÁŠ TIP: Uistite sa, že riady a obaly, ktoré používate, sú certifikované na kompostovateľnosť. V poslednej dobe sa totiž na trhu objavujú aj výrobky bez riadnej certifikácie.

Pridaj komentár